Zemní izolace

Jsou určeny pro izolační povlaky všech typů spodních částí staveb, proti zemní vlhkosti, prosakující vodě, proti proniku ropných látek, agresivních kapalin a výluhů do vnitra objektů nebo slouží jako protiradonová bariéra.
Jsou určeny pro izolační povlaky všech typů spodních částí staveb, proti zemní vlhkosti, prosakující vodě, proti proniku ropných látek, agresivních kapalin a výluhů do vnitra objektů nebo slouží jako protiradonová bariéra.
Při požadavku zateplení spodní stavby, je tepelná izolace kladena na izolační povlak. Plastové fólie jsou aplikovány v jedné nebo dvou vrstvách.

Možnosti využití jsou od menších staveb až po náročné stavby velkého rozsahu

Podle náročnosti stavby je možné volit

Dvojitý hydroizolační systém

Parametry zemních izolací

Izolace proti radonu

Fólie svojí strukturou a tloušťkou zajišťuje spolehlivou izolaci zemních staveb proti pronikání radonu z podloží.

Odolnost proti namáhání

Fólie mají vynikající mechanické vlastnosti (poměrné prodloužení, pevnost v tahu, ohebnost). Tyto parametry jí dávajívelkou odolnost proti nepříznivému vlivu pohybů, deformací i nerovností podkladu. Fólie velmi dobře odolává proražení.

Další vlastnosti

Záruka

Výrobce poskytuje pětiletou záruku na kvalitu materiálu.

Ukázky našich prací

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek